FotoSocios 2015

Carpeta e interior FOTOSOCIOS 2015 / Fundación Foto Colectania
Fotografía: Tony Catany / Texto:Tony Catany, Pep Font de Mora
Tipos en plomo: Centaur OUP 6O pt. + Arrighi OUP 24, 18/19 pt. + Bembo 20, 14 pt.
Carpeta: Sirio Red 480 gr. / 42 x 32 cm. / 1 tinta
Texto: Somerset Soft White 175 gr.+ 115 gr. / 40 x 30 cm. / 1 tinta
Edición de 85 ejemplares
Albion Press
2015

 

IMG_5372

IMG_5373

IMG_5374

IMG_5115

IMG_5368

IMG_5112

IMG_5135

IMG_5206

IMG_5334

IMG_5204t

IMG_5352q