Foto Socios 2016

Carpeta e interior FOTO SOCIOS 2016 / Fundación Foto Colectania
Impresión y producción carpeta + textos interior
Fotografía: Joan Fontcuberta / Texto: Joan Fontcuberta, Pep Font de Mora
Tipos en plomo: Centaur OUP 6O pt. + Arrighi OUP 24, 18/19 pt. + Bembo 20, 14 pt.
Carpeta: Sirio Red 480 gr. / 42 x 32 cm. / 1 tinta
Texto: Somerset Soft White 175 gr.+ 115 gr. / 40 x 30 cm. / 1 tinta
Edición de 110 ejemplares
2016