FotoSocios 2017

Carpeta e interior FOTOSOCIOS 2017/ Fundación Foto Colectania
Fotografía: Xavier Ribas / Texto: Xavier Ribas, Pep Font de Mora
Tipos en plomo: Grotesca en madera + Franklin Gothic 48, 20, 12pt
Carpeta: Sirio Giallo 480 gr. / 42 x 32 cm. / 1 tinta
Texto: Somerset Soft White 175 gr.+ 115 gr. / 40 x 30 cm. / 1 tinta
Edición de 110 ejemplares
Albion Press
2017