FotoSocios 2018

Carpeta e interior FOTOSOCIOS 2018 Fundación Foto Colectania
Fotografía: Cristina de Middel / Texto: Cristina de Middel , Pep Font de Mora
Tipos en plomo: Grotesca en madera + Franklin Gothic 48, 20, 12pt
Carpeta: Sirio Blue 480 gr. / 42 x 32 cm. / 1 tinta
Texto: Somerset White 175 gr.+ 115 gr. / 40 x 30 cm. / 1 tinta
Edición de 110 ejemplares
Albion Press
2018