Foto Socios 2019

Carpeta e interior FOTO SOCIOS 2019 Fundación Foto Colectania
Impresión y producción carpeta + textos interior
Fotografía: Juan Manual Castro Prieto
Texto: Juan Manuel Castro Prieto, Pep Font de Mora
Tipografía en plomo: Centaur  6O pt. + Arrighi  24, 18/19 pt. + Bembo 20, 14 pt.
Carpeta: Sirio Green 480 gr. / 42 x 32 cm. / 1 tinta
Texto: Somerset Solft White 175 gr.+ 115 gr. / 40 x 30 cm. / 1 tinta
Edición de 110 ejemplares
2019

1020LUNWERG- 36.